Úvod

Vitajte na našej stránke!

vtacik

DC Ježko je tu hlavne pre rodiny s deťmi do 6 rokov. Aktívní členovia DC Ježko vytvárajú denne program voľno-časových aktivít hlavne pre deti ale aj celé rodiny už od roku 2008.

    duchovno

    Deti sú naša budúcnosť

    DC Ježko Bernolákovo je otvorené spoločenstvo rodičov a podporovateľov výchovy ku kresťanským hodnotám. Výchova vyžaduje hodnotový systém pre zdravé rozlišovanie dobra a zla, ktorý na Slovensku vychádza predovšetkým z kresťanstva.

     

    Byť vďační Bohu za každý deň, schopnosť dávať a prijímať, mať úctu k rodičom, pomáhať, konať dobro a správne reagovať na zlo považujeme za nosné piliere pre zdravý vývin, tak telesný ako i duchovný.