Úvod

Vitajte na našej stránke!

vtacik

 Sme tu pre deti od 2 - 6 rokov s kapacitou na 2 triedy. Komunitnú detskú škôlku DC Ježko prevádzkuje už od roku 2010.

 • Financovanie

  Výška príspevku na celodennú starostlivosť o dieťa bez stravy:

  A) Starostlivosť pre jaselné deti
  od 2 do 3 rokov
  (vrátane plienok)
  275,- eur / mes

  B) Starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov
  245,- eur / mes

  Stravná jednotka je 2,50 eur / deň.

  Účet DC Ježko:
  FIO banka SK71 8330 0000 0024 0118 5703, FIOZSKBAXXX

  Poznámka: Meno dieťaťa

duchovno

Deti sú naša budúcnosť

Škôlka Ježko Bernolákovo je komunitná kresťanská škôlka. Našim cieľom nie je deti len vyučovať, ale aj vychovávať.Teší nás, že našu škôlku vyhľadávajú všetci, ktorým ide o hodnoty. Sme otvorené spoločenstvo rodičov a podporovateľov výchovy ku kresťanským hodnotám. Výchova vyžaduje hodnotový systém pre zdravé rozlišovanie dobra a zla, ktorý na Slovensku vychádza predovšetkým z kresťanstva.

 

Byť vďační Bohu za každý deň, schopnosť dávať a prijímať, mať úctu k rodičom, pomáhať, konať dobro a správne reagovať na zlo považujeme za nosné piliere pre zdravý vývin, tak telesný ako i duchovný.

Pozrite si našu fotogalériu